هزینه زندگی دانشجویی در نروژ

هزینه زندگی دانشجویی در نروژ

متوسط هزینه زندگی ماهانه در شهرهای مختلف نروژ:

اسلو: ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو

برگن: ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو

تروسمو و تندم: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو

دیگر شهرهای کوچک: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو


هزینه مسکن:

هزینه مسکن حدود ۳۶ درصد هزینه ماهانه زندگی دانشجویی در نروژ است. دانشجویان مبلغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ یورو در ماه برای مسکن خود می پردازند که این مقدار بستگی به شهر محل زندگی، فاصله محل زندگی تا مرکز شهر و همچنین مسکن انفرادی یا اشتراکی دارد.

هزینه خوراک:

بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ یورو در ماه


هزینه رفت و آمد:

هزینه رفت و آمد در صورت استفاده از وسایل نقلیه عمومی بین ۵۵ تا ۷۲ یورو در ماه است.

تاکسی: از ۱۰ یورو شروع می شود و برای هر کیلومتر مبلغ ۱.۵ یورو اضافه می شود.

اجاره دوچرخه: بین ۱۲ تا ۲۵ یورو در روز


هزینه تلفن، اینترنت، قبض برق و زباله:

حدود ۲۱۰ یورو در ماه

3 views0 comments