هزینه تحصیل کارشناسی ارشد معماری در سوئد


لیست دانشگاههای سوئد که رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می کنند:

1-Chalmers University of Technology:

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری با هزینه تحصیل ۱۹،۷۴۵ یورو در هر سال

2-KTH

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری با هزینه تحصیل ۲۴،۵۰۰ یورو در هر سال

دوره ۱ ساله کارشناسی ارشد نورپردازی معماری با هزینه تحصیل ۱۴،۵۰۰ یورو در هر سال

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری و عمران با هزینه تحصیل ۱۴،۵۰۰ یورو در هر سال

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری کشتی با هزینه تحصیل ۱۴،۵۰۰ یورو در هر سال

3-Blekinge Institute of Technology

دوره ۱ ساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی فضایی (شهری) با هزینه تحصیل ۱۱،۳۸۴ یورو در هر سال

4-Swedish University of Agricultural Sciences

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری منظر برای شهرسازی پایدار با هزینه تحصیل ۱۷،۱۱۴ یورو در هر سال

5-Lund University

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد معماری با هزینه تحصیل ۱۹،۵۲۴ یورو در هر سال

6-Linkoping University

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی استراتژیک شهری و منطقه ای با هزینه تحصیل ۱۷،۸۳۵ یورو در هر سال

7-Stockholm University

دوره ۲ ساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و روستایی با هزینه تحصیل ۱۱،۴۶۵ یورو در هر سال


سوالات خود را زیر پست کامنت بگذارید. یا برای دریافت راهنمایی بیشتر به آدرس info@internationalstudentz.com ایمیل بزنید. یا به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۷۷۷۷۷۷ پیام بفرستید.

0 views0 comments