تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در سوئد


هزینه دانشگاه برای مقطع ارشد: بین ۱۰۰ هزار تا ۲۹۲ هزار کرون سوئد در سال

طول دوره تحصیل در اکثر دانشگاهها ۲ سال است.

لیست دانشگاهها و هزینه تحصیل سالانه: (دقت کنید که که دوره تحصیل ۲ سال است)

*KTH

MA in Integrated Product design- 155,000 SEK PY

MA in Engineering Design- 155,000 SEK PY

*Malardalen University

MA in Product and Process development- 135,000 SEK PY

*Halmstad University

MA in Electronics Design

MA in Innovation and design

*Jonkoping University

MA in Industrial Design- 140,000 SEK PY

MA in Product Development- Assistive Technology- 140,000 SEK PY

MA in Product Development and Materials Engineering- 140,000 SEK PY

*Chalmers University

MA in Embedded Electronic System Design- 140,000 SEK PY

MA in Industrial Design Engineering- 140,000 SEK PY

MA in Interaction Design and Technologies- 140,000 SEK PY

MA in Materials Engineering- 140,000 SEK PY

MA in Product Development- 140,000 SEK PY

MA in Production Engineering- 140,000 SEK PY

*Lund University

MA in Industrial Engineering- 210,000 SEK PY

*Umea University

MA in Advanced Product Design- 292,500 SEK PY


اگر برای درخواست پذیرش دانشگاه، ویزای دانشجویی، و بیمه دانشجویی سوئد نیاز به راهنمایی و کمک دارید با ما تماس بگیرید.

ارسال ایمیل به آدرس info@internationalstudentz.com

و یا ارسال پیام از طریق واتساپ به شماره ۰۹۳۵۷۷۷۷۷۷۷


4 views0 comments

Recent Posts

See All